ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΝΟΥ

Η βοηθητική αυτή λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο στα κινητά

Εμφάνιση άρθων μόνο για συνδεδεμένους χρήστες

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προς την ΠΟΑΣΥ για την έλλειψη αλεξίσφαιρων γιλέκων και πρόταση για τον τρόπο χορήγησής τους στο αστυνομικό προσωπικό.

  

Επανερχόμαστε στο καίριο και πολυεπίπεδο ζήτημα της έλλειψης αλεξίσφαιρων για το αστυνομικό προσωπικό της ΓΑΔΘ.  Βάσει της Υπουργικής Απόφασης 8029/1/20-ια  από 8-2-1999, τα αλεξίσφαιρα γιλέκα δεν εμπεριέχονται στα ατομικά εφόδια του Αστυνομικού και θεωρούνται δημόσια είδη της Υπηρεσίας, τα οποία χρεώνονται οι συνάδελφοί μας πριν την έναρξη της υπηρεσίας τους και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.

Ωστόσο, τα παρεχόμενα είδη ατομικού οπλισμού κι εξάρτυσης των Αστυνομικών δεν είναι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αστυνομικά δεδομένα, καθότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί από το έτος 1999. Το γεγονός αυτό, έχει προκαλέσει ορισμένα κενά στην παθητική ασφάλεια των συναδέλφων μας και τους καθιστά απροστάτευτους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Η εκ περιτροπής χρήση του αλεξίσφαιρου γιλέκου από όλους τους Αστυνομικούς, οι οποίοι είτε εκτελούν την ίδια εξωτερική υπηρεσία, είτε είναι στη φύλαξη ευπαθών στόχων, θέτει υπό αμφισβήτηση την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του Π.Δ 45/2008. Ειδικότερα, το αρθ. 1 αναφέρει ότι το εν λόγω Π.Δ.: «… έχει ως αντικείμενο την προστασία του αστυνομικού προσωπικού… από κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.» Καθώς και ότι «…για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο κατά περίπτωση μέτρο, όπως … η χορήγηση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπολισμού». Ωστόσο, όχι μόνο δεν εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα, τουναντίον, τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των ληγμένων αλεξίσφαιρων αυξήθηκε ραγδαία, χωρίς να έχει προβλεφθεί η αντικατάστασή τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα αλεξίσφαιρα να χορηγούνται πλέον αδιάκριτα, χωρίς να συνυπολογίζονται επιμέρους ανάγκες, όπως ότι οι συνάδελφοι δεν έχουν τις ίδιες σωματικές διαστάσεις. Έτσι, σε κάθε ανάληψη υπηρεσίας αρκετοί συνάδελφοι αναγκάζονται να παραλαμβάνουν γιλέκα, τα οποία δεν μπορούν να φορέσουν λόγω λάθος μεγέθους και τα οποία δεν θα τους προστατέψουν από τα βλήματα, σε περίπτωση συμπλοκής.

Επιπλέον, εγείρεται το φλέγον ζήτημα της εξασφάλισης της ατομικής υγιεινής των εργαζόμενων. Ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, πλην ότι αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του καθημερινού εξοπλισμού, είναι ένα ένδυμα όπως και κάθε άλλο. Επομένως, για λόγους υγιεινής, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από πολλούς ανθρώπους. Ιδιαίτερα, τους θερινούς μήνες που η εφίδρωση είναι εντονότερη και το αλεξίσφαιρο έρχεται σε άμεση επαφή με το σώμα, είναι ανεπίτρεπτο να απαιτείται από τους συναδέλφους μας να το μοιράζονται.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προτείνει την χορήγηση αλεξίσφαιρου γιλέκου σε κάθε μάχιμο Αστυνομικό και η περίληψη αυτού στα είδη ατομικού οπλισμού και εξάρτυσης. Η επιλογή αυτή είναι μονόδρομος για να σταματήσει η έκθεση των εργαζόμενων Αστυνομικών σε πολλαπλούς κινδύνους και να εξασφαλιστούν τα μέσα αυτοπροστασίας των συναδέλφων μας, η προστασία της υγείας τους και η διασφάλιση της ατομικής τους υγιεινής.

Επειδή το ζήτημα αυτό αφορά το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού ανά την επικράτεια και το αρθρ. 14 του ΠΔ 45/2008 προβλέπει την υποβολή προτάσεων προς το ΑΕΑ από τους ιεραρχικά προϊστάμενους των ΓΑΔ και ΑΔ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, παρακαλούμε για την άμεση θεσμική παρέμβασή σας, ώστε να προωθηθεί η πρότασή μας και να δοθεί επιτέλους ένα αλεξίσφαιρο σε κάθε μάχιμο Αστυνομικό.

   

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2019

                

Ο Πρόεδρος

 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

6936800701

Ο Γεν. Γραμματέας

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6948753589

Αξίζει να δείτε:

loading...

Η ιστοσελίδα eaythes.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Σχετικά