ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΝΟΥ

Η βοηθητική αυτή λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο στα κινητά

Εμφάνιση άρθων μόνο για συνδεδεμένους χρήστες

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έγγραφο της Ένωσης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ για την ανάγκη εξορθολογισμού των οργανικών θέσεων στις ειδικές Υπηρεσίες και τον ορθό καταμερισμό του προσωπικού για όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας.

    

Κύριε Αρχηγέ,

Από την αρχή της θητείας σας ξεκινήσατε μια σημαντική προσπάθεια εξορθολογισμού του αριθμού των υπηρετούντων στις Ειδικές Υπηρεσίες που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε την βαθμολογική δυσαρμονία που παρατηρείται σε αυτές.

Οι αποσπάσεις που ενεργήθηκαν και η προσωρινή ενίσχυση Υπηρεσιών της ΓΑΔΘ λόγω της πανδημίας, εξαντλήθηκαν στο χαμηλόβαθμο προσωπικό και δεν συμπεριελήφθησαν Αξιωματικοί οποιασδήποτε βαθμίδας. Από τις Υπηρεσίες τους απομακρύνθηκαν ακόμα και χαμηλόβαθμοι Αστυνομικοί που κατείχαν ειδικότητα απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ αντιθέτως, διατηρήθηκαν Αξιωματικοί οι οποίοι δεν είχαν πάρει κάποια ειδίκευση. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα, η υπάρχουσα δύναμη να φαίνεται ότι επαρκεί αριθμητικά, πλην όμως, να μην αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, αφού υπάρχει μεγάλη βαθμολογική ανισορροπία μεταξύ των Αστυνομικών. Με στατιστική προσέγγιση, το ποσοστό των Αξιωματικών σε ορισμένες ειδικές Υπηρεσίες αγγίζει το 60% και του χαμηλόβαθμου προσωπικού το 40%.

Επειδή τα καθήκοντα που βαραίνουν το χαμηλόβαθμο προσωπικό είναι περισσότερα έναντι αυτών των Αξιωματικών, η καθημερινότητα που βιώνουν οι συνάδελφοί μας είναι αφόρητα πιεστική. Έτσι, πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες «υπηρεσιακών αλχημειών» διότι οι χαμολόβαθμοι Αστυνομικοί δεν επαρκούν για να εκτελέσουν τις πολυάριθμες υπηρεσίες.

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί ανώτεροι Αξιωματικοί συγκεντρώνονται στις ειδικές Υπηρεσίες, υπερκαλύπτοντας τις οργανικές θέσεις και επιμερίζονται καθήκοντα που θα αναλογούσαν σε λιγότερα άτομα. Αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο στις κεντρικές Υπηρεσίες, στα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Ασφαλείας της ΓΑΔΘ που παραδοσιακά είναι αποφευκτεά.

Ακόμα κι αν κάποιοι επιλέγουν να κλείνουν τα μάτια τους στο πρόβλημα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι κοινωνικές συνθήκες έχουν άμεσο αντίκτυπο στο αστυνομικό έργο. Τα τελευταία χρόνια, όσο οι υπηρεσιακές ανάγκες αυξάνονται, ολοένα και περισσότερα βάρη πέφτουν στις πλάτες των Αστυφυλάκων-Αρχιφυλάκων-Ανθυπαστυνόμων, διαιωνίζοντας μια τεράστια αδικία.

Κύριε Αρχηγέ,

Φρονούμε ότι ήρθε η ώρα να γίνει εξορθολογισμός των οργανικών θέσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών, ορθός καταμερισμός του προσωπικού και απαρέγκλιτη τήρηση του οργανογράμματος των ειδικών Υπηρεσιών, σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας και αυτά να μην εξαντλούνται μόνο στους Αστυφύλακες-Αρχιφύλακες-Ανθυπαστυνόμους. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η υπηρεσιακή αρμονία και εύρυθμη λειτουργία των εσωτερικών λειτουργιών των Υπηρεσιών.

  

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2020

            

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος          ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
6936800701                         6948753589

Αξίζει να δείτε:

loading...

Η ιστοσελίδα eaythes.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Σχετικά