ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΝΟΥ

Η βοηθητική αυτή λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο στα κινητά

Εμφάνιση άρθων μόνο για συνδεδεμένους χρήστες

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων  με θέμα: « Πρόταση ανακατανομής μη διατιθέμενου ποσού εκλογικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αστυνομικούς-συμπερίληψη στους δικαιούχους των εν ώρα υπηρεσίας και ένεκα αυτής τραυματιών αστυνομικών ».

Με το αριθ. 43441 – ΦΕΚ τεύχος Β 3218/16.05.2023-καθορίστηκε η ειδική εκλογική  αποζημίωση, στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 

  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες από 26.04.2023 έως 22.05.2023 και ειδικότερα:

α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.

β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.

γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής άδειας.

δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και οι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

 

  Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, για όσους συναδέλφους μας υπήρξε κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα επιστρέφεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

 

  Όπως είναι γνωστό την 19 Μαΐου 2023 κατατέθηκε το ποσό των 200 ευρώ σε όλους ανεξαιρέτως τους αστυνομικούς, δικαιούχους και μη.

 

  Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προτείνουμε:

  • όσοι αστυνομικοί απουσίαζαν κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, λόγω τραυματισμού τους, ένεκα ή εν ώρα υπηρεσίας να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους,
  • το ποσό το οποίο θα προκύψει από τις όποιες επιστροφές, να ανακατανεμηθεί σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους για την έκτακτη απασχόλησή τους.  

 

  Θεωρούμε ότι οι ως άνω προτάσεις μας είναι λογικές και δίκαιες και είμαστε σίγουροι ότι η Ομοσπονδία μας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση αυτών.

Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2023

          

  Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος       ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6936800701                     6948753589

Αξίζει να δείτε:

loading...

Η ιστοσελίδα eaythes.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Σχετικά